Anketa - Upgradovať opevnenie na LEVEL X alebo nie?

Anketa bude k dispozícií do 12.10.2016 08,00 hod. 

Pozorne si pozrite prezentáciu k ankete: docs.google.com/presentation/d/1wYvI2TlXT-jZ6gPDOfExRMRMrHLINtsHWPptgdfFtwU/pub?start=true&loop=false&delayms=10000 

Následne sa prosím zúčastnite ankety. Anketa bude platná jedine, ak bude celkový počet hlasov min. 30.

Okaz na anketu: Ankety

Kontaktujte nás